Kategorier
Tandvård

Invisalign tandreglering i Stockholm

Har dina tänder vuxit snett eller har du något typ av bettfel? I så fall kan invisalign tandreglering vara något för dig. Här är några tips för dig i Stockholm.

Tandreglering kan behövas om man har något typ av bettfel som exempelvis överbett och underbett. Ett bettfel kan göra att tänderna lättare skadas eftersom de står ut. I vissa fall kan bettfel också göra det svårt att tugga eftersom tänderna i över- och underkäken inte möts som de ska. Man kan även behöva tandreglering om tänderna sitter för glest eller tätt, likaså om man skäms över sina tänder för att de är sneda.

Tandreglering av medicinska skäl är gratis för barn, ungdomar och unga vuxna. Men man kan även få gratis tandställning av estetiska skäl om tänderna påverkar självkänslan. Det är tandläkaren som bedömer om man behöver tandställning och om den ska vara gratis. Men är man vuxen måste man själv stå för kostnaden.

Vad är en invisalign tandställning?

Invisalign tandställning kan lite förenklat liknas vid plastskenor som är individuellt anpassade och byts ut i takt med att bettet flyttar på sig och rättas till. Eftersom plastskenorna är genomskinliga upplevs tandställningen nästan osynlig. En stor fördel med invisalign tandställning är att den inte sitter fast och går att ta ut. Detta underlättar vid tandborstning men gör det också möjligt att välja bort tandställningen när man exempelvis ska gå på en fin middag.

Det finns tandläkare som är specialister på invisalign i Stockholm. Man behöver heller inte vända sig till sin vanliga tandläkare utan är fri att välja vilken man vill. Detta gäller även för barn. Som vuxen kan det också vara bättre att vända sig till en specialistklinik. Detta eftersom tandreglering på vuxna är lite mer komplicerat än på barn då tänderna redan är ordentligt fixerade.